Pielęgniarka POZ

Być BI...

Temat: TVN Uwaga
... pielęgniarka i chęć wspólpracy. Wydaje Mi sie że i tak dużo mamy bo czytając odpowiedzi na Nasze pisma z Wydziału Oświaty i POZ to jest super.Oni nam "współczują" i "chcieli by...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=2111Temat: 2merty wody dziela czesc mojej skromnej pasieki od zaglady
... Rydygierze, pielęgniarka podająca leki nie będzie ratować pacjenta który zacząłby się dusić, tylko pobiegnie po inną która zajmuje się przywracaniem funkcji. Ta specjalizacja jest tam zresztą posunięta dużo dalej, z "korzyścią"...
Źródło: pasiekaambrozja.pl/forum/viewtopic.php?t=2809


Temat: Antybiotyki... jak to połknąć???
Po drugiej wizycie u lekarza POZ, dostałam antybiotyk rozpuszczalny w wodzie. Zastrzyki mi odradził. Przedewszystkim dlatego, że absolutnie nigdy nikt nie pozwoliłby mi robić sobie samej zastrzyki, a nie powinnam wychodzić z domu (na każdy zastrzyk do przychodni- choć, hej kiedyś były takie czasy jak to pielęgniarka przychodziła do domu i robiła zastrzyki- reformy, reformy - NFZ ;)))).
Źródło: otylosc.org.pl/viewtopic.php?t=1136


Temat: Komu receptę??
... doraźnie podane przez lekarza/ felczera/pielęgniarkę) A po receptę niech sobie idzie do swojego " cywilnego " lekarza POZ. Pozdrawiam.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=17352


Temat: POZ na 2007
Hejka. A ja mam trochę inną zagadkę: mianowicie czy mogę być zmuszany do pracy w POZ? Bo chyba inaczej tego nazwać nie można, że za przyjmowanie pacjentów w ramach żołdu porucznika ... ambulatorium przyjmować. Nie mamy etatowej pielęgniarki ani innej NFZowsko etatowej pomocy. NIELEGALNYM w świetle kodeksu pracy wydaję się być także "wykorzystywanie" żołnierzy służby zasadniczej w ambulatorium do jakichkolwiek prac. Wobec powyższego zostaję sam i wykonuję pracę lekarza, pielęgniarki, referenta i nie daj Boże sprzątaczki. Czy w związku z tym mam prawo odmówić przyjmowania pacjentów? Czy mam prawo odmówić wykonywania dodatkowych obowiązków narzuconych...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=14707


Temat: czy to SM?pomozcie
W szpitalu lekarze w sumie byli ok, ale pielęgniarki były 100% pewne, że ściemniam. Im zawdzięczam makabrę po punkcji. Na początku bolała mnie tylko okropnie głowa, pani oddziałowa stwierdziła, że wymyślam...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1598


Temat: Kiedy zachorowałaś/zachorowałeś?
przez miasto w poszukiwaniu terminu. Znalazłam na następny dzień (tu pomogła pielęgniarka z AM w Gdańsku - nie znałam jej). 24h później byłam po kolonoskopi z pobranymi wycinkami i diagnozą CD....
Źródło: crohn.home.pl/forum/viewtopic.php?t=312


Temat: Obowiązki stażysty
Art.18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nakazuje opracowanie regulaminu porządkowego określający organizację i porządek procesu ... winna być przeszkolona w zakresie nawet wstępnego mycia wzierników. Odpowiada za to pielęgniarka epidemiologiczna. Są to wymogi UE, nadzór nad ich przestrzeganiem sprawuje Sanepid. Nie można mycia sprzętu powierzać "osobie z...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=38611


Temat: Problem z kończącymi się tabletkami.
Dot.: Problem z kończącymi się tabletkami.   Teoretycznie powinien, nawet lekarz POZ może w czasie wizyty takie cuda Tobie przepisać. Wiem, bo w chwili kryzysu moja lekarka mi właśnie dała receptę na "przeciwstresowce" ;) P.S. A jeśli (odpukać) się nie uda to może zajdź do neurologa (jeśli ma swoją rejestrację/pielęgniarkę) i poproś o wystawienie recepty bez wizyty? Generalnie - kombinuj :) musi się...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=430723


Temat: RYCZAŁT bez VAT -- co jak gdzie ??? proszę o pomoc
działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=910


Temat: ptasie imprezy nad Wisłą
miał na celu. Poznałam też plany zagospodarowania różnych zbiorników naturalnych na takie które będ? nadawały się do pobierania wody przez straż poż?rn?. Był też tajemny film o kiszonce i parowaniu ziemniaków...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=4567


Temat: Inspektorat Wojskowej Słuzby Zdrowia
w instrukacji nowelizującej strzelanie pielęgniarkę postawiono na równi z szeregowym bez wykształcenia medycznego i zmusza się ją do ukończenia durnego kursu w Łodzi bez akredytacji. Dlaczego daje się ratownikom i pielęgniarkom etaty kpr. Przecież system kształcenia w zawodzie pielęgniarki nie obejmuje już średniego wykształcenia, minimum to licencjat z pielęgniarstwa. Dlaczego proponuje się płacić za dokształcanie w kierunku ratownictwa a pielęgniarstwo pozostawia się...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=18780


Temat: www.czerwonak-euco.pl
... taka brzmi następująco: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych" bez takowej zgody firma...
Źródło: czerwonak.eev.pl/viewtopic.php?t=148


Temat: Służba zdrowia w Polsce
... skromnej osobie Temat pracy magisterskiej: "Organizacja i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i Francji na przykładzie województwa wielkopolskiego i regionu Pays de Loire" mówi już dużo. Nazwisko promotora powiedziałoby wiecej,...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=18163


Temat: PU o legalnych metodach przerwania życia
z podjęcia decyzji pokrywa NFZ, jeśli są świadczeniobiorcami w zgodnie z Art. 2. Ust. 1. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135). Art. 6. Ministerstwo Zdrowia jest zobowiązane:...
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=650


Temat: Tytuł równorzędny do magistra
... 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595). Tytuły naukowe w Polsce Wg. tej ustawy w Polsce istnieją obecnie...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=769


Temat: Leczenie w AŚ
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). § 2. Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia się ... tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności, a także normalne funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej. § 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede wszystkim przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. § 5. Pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej współdziałają ze służbą zdrowia w zakładach karnych w zapewnieniu skazanym świadczeń zdrowotnych, gdy konieczne jest w szczególności: 1) natychmiastowe udzielenie świadczeń ... udzielane w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego; na wniosek funkcjonariusza lub pracownika więziennego zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu ... przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom pozbawionym wolności opieki zdrowotnej także przez pozawięzienne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jeżeli udzielenie takiej opieki przez zakłady ... spraw zdrowia określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i tryb współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności,...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=42732


Temat: Wskaźnik, kwota bazowa, Grupa zaszeregowania?
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. ZAŁĄCZNIK TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Tabela 1 Centralny Zarząd Służby Więziennej Lp. Stanowisko służbowe Uposażenie ... 6 starszy kontroler 2.266 7 kontroler, starszy inspektor 2.200 8 inspektor, młodszy kontroler 1.941 9 młodszy inspektor, starszy instruktor 1.709 10 instruktor, starszy kierowca 1.567 11 kierowca 1.511 12 starszy referent 1.390 13 referent 1.308 14 młodszy referent 955 Tabela 3 Areszty śledcze, zakłady karne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Lp. Stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych 1 2 3 1 dyrektor aresztu i zakładu kategorii I* 3.704 2 dyrektor aresztu i zakładu kategorii II 3.278 3 zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii ... młodszy asystent 1.822 13 przełożona pielęgniarek, młodszy inspektor, starszy instruktor 1.725 14 pielęgniarka oddziałowa, starszy oddziałowy 1.678 15 instruktor, starszy magazynier, technik, starsza pielęgniarka, starszy kierowca, oddziałowy, szef kuchni 1.581 16 dowódca grupy konwojowej, kierowca, konserwator, magazynier, pielęgniarka 1.525 17 starszy ... starszy asystent 2.055 8 dowódca kompanii, asystent 1.941 9 starszy inspektor 1.876 10 inspektor, młodszy wykładowca, młodszy asystent 1.806 11 młodszy inspektor, starszy instruktor 1.709 12 instruktor, technik, starszy magazynier, starszy oddziałowy, starsza pielęgniarka, starszy kierowca 1.567 13 szef kuchni, kierowca, konserwator, magazynier, oddziałowy, pielęgniarka 1.511 14 starszy referent, starszy strażnik 1.390 15 referent 1.308 16 strażnik 1.273 17 młodszy referent 955 Jest jeszcze rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.Jak trzeba to wkleję.
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=3945


Temat: Regulamin Stowarzyszenia NOŚMY DZIECI
... w szkołach rodzenia i fundacjach związanych z rodzicielstwem, domach małego dziecka i samotnej matki 6) organizowanie warsztatów noszenia w chustach oraz szkoleń dla instruktorów noszenia, warsztatów dla pielęgniarek i położnych oraz...
Źródło: chusty.info/forum/showthread.php?t=1062


Temat: Leczenie bez zgody pacjenta
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 3. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z ... prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.". Art. 4. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 20: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pielęgniarka, położna ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).", b) uchyla się ust. 4-8; 2) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Przepisu ust. 1 nie stosuje ... tajemnicy, 4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 3. Pielęgniarka, położna, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest związana tajemnicą również po śmierci pacjenta."; 3) w art. 27a ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Pielęgniarka, położna może wykonywać w zakładzie opieki zdrowotnej dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o ... grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 40, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 31: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Lekarz może udzielić informacji, o której mowa w ust. 1, innym osobom za ... bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz....
Źródło: medykforum.pl/showthread.php?t=479


Powered by WordPress, © Być BI...